Undergraduate Students

Undergraduate AB degree (first major)
Alvernaz, Anthony Michael ama66 at cs.duke.edu
Appelbaum, Jeremy Rom jra32 at cs.duke.edu
Arniella, Monica Barbara mba19 at cs.duke.edu
Ayyar, Anika aa325 at cs.duke.edu
Ball, Andrew James ajb89 at cs.duke.edu
Benesch, Brian Joseph bjb46 at cs.duke.edu
Benson, Anna Marie Keppel amb137 at cs.duke.edu
Blumberg, Timothy Samuel tsb20 at cs.duke.edu
Boyer, David Joseph djb64 at cs.duke.edu
Chaballout, Basil Harris bhc15 at cs.duke.edu
Devarajan, Arjun Ravi ard38 at cs.duke.edu
Devulapalli, Sunjeev Vinayak svd12 at cs.duke.edu
Fishman, Carolyn Jane cjf20 at cs.duke.edu
Franchina, Gabrielle Ryan grf6 at cs.duke.edu
Gu, Shawn Dai sdg18 at cs.duke.edu
Hagouel, Anthony ah265 at cs.duke.edu
Hathaway, Ian Clay Reid irh5 at cs.duke.edu
Haueter, Anne Seeger ash48 at cs.duke.edu
Joseph, Diana dj104 at cs.duke.edu
Kung, Felix Forest ffk at cs.duke.edu
Lang, Susan Marie sml59 at cs.duke.edu
Li, Vivian Peilin vpl at cs.duke.edu
Lu, Hezhi hl182 at cs.duke.edu
McConnell, Jane Anderson jam126 at cs.duke.edu
Moussa, Benjamin Ali bam40 at cs.duke.edu
Niemi, Michael Victor mvn3 at cs.duke.edu
Pang, Nan np80 at cs.duke.edu
Patel, Rajan Dhavalkumar rdp22 at cs.duke.edu
Pura, Thomas Jason tjp19 at cs.duke.edu
Rencurrell Pollack, Jesse Steven Alexander jsr43 at cs.duke.edu
Renzi, Bryce Benton bbr6 at cs.duke.edu
Rhine, Kevin Hurley khr6 at cs.duke.edu
Ros, Matthew Robert mrr32 at cs.duke.edu
Ross, Kelsey Marie kmr51 at cs.duke.edu
Russell, Nolan Patrick npr7 at cs.duke.edu
Sabharwal, Nicolas Tabori nts9 at cs.duke.edu
Satish, Jaidev js541 at cs.duke.edu
Sato, Jason Hiroshi jhs45 at cs.duke.edu
Schwartz, Jared Gabriel jgs28 at cs.duke.edu
Sime, Brooks Muluneh bms38 at cs.duke.edu
Stefanko, Alexa Monet ams144 at cs.duke.edu
Stiggleman, Margaret Nicole mns11 at cs.duke.edu
Valyasevi, Nisakorn nv23 at cs.duke.edu
Weisberger, Lee Scott lsw13 at cs.duke.edu
White, James Prior jpw24 at cs.duke.edu
Xu, Qiongjia qx17 at cs.duke.edu
Yang, William Zheng wzy at cs.duke.edu
Zhang, Rica rz30 at cs.duke.edu
Ziemba, James John jjz4 at cs.duke.edu
Zirebwa, Samantha Tinaye stz2 at cs.duke.edu
Undergraduate AB degree (second major)
Agrawal, Udit ua7 at cs.duke.edu
Anderson, Rachel Sara rsa19 at cs.duke.edu
Byun, Jin Soo jb374 at cs.duke.edu
Cahn, Bradley Arnson bac29 at cs.duke.edu
Cai, Leon Yichen lyc9 at cs.duke.edu
Chen, Zhaochu zc35 at cs.duke.edu
Faatimah, Neshmeen nf42 at cs.duke.edu
Fang, Sharon Tang stf7 at cs.duke.edu
Hancock, Jasper Marcus jmh98 at cs.duke.edu
Jensen, Isabelle ij11 at cs.duke.edu
Jung, Aaron Jiwoong ajj14 at cs.duke.edu
Kanagaraj, Manoj mk234 at cs.duke.edu
Kedia, Raghav rk145 at cs.duke.edu
Kumar, Suyash sk317 at cs.duke.edu
Lam, Diana dl157 at cs.duke.edu
Land, Sara Benenson sbl17 at cs.duke.edu
Lastrapes, Matthew James mjl48 at cs.duke.edu
Lee, Minkwon ml241 at cs.duke.edu
Lee, Scott Hongjae shl24 at cs.duke.edu
Li, Jiayuan jl456 at cs.duke.edu
Li, Siyuan sl260 at cs.duke.edu
Li, Yuan yl247 at cs.duke.edu
Lin, Maggie ml246 at cs.duke.edu
Lu, Ting tl147 at cs.duke.edu
Ma, Cheng cm276 at cs.duke.edu
Mazurek, Filip Jacek fjm7 at cs.duke.edu
Mo, Kevin Xiaowei kxm at cs.duke.edu
Oh, Loreanne Seoyjeong lso4 at cs.duke.edu
Oon, Eeyi eo42 at cs.duke.edu
Oyenuga, Oluwasanmi ojo at cs.duke.edu
Palandjian, Petros Monneret pmp17 at cs.duke.edu
Park, Aaron Yongsoo ayp2 at cs.duke.edu
Qiao, Zhicheng zq8 at cs.duke.edu
Reddy, Samadwara Jakkam sjr35 at cs.duke.edu
Shankar, Pallavi Shanthi pss23 at cs.duke.edu
Shen, Michael Ren mrs59 at cs.duke.edu
Shih, Alexander Chen acs61 at cs.duke.edu
Stokes, James Drueding jds104 at cs.duke.edu
Tang, Eric et84 at cs.duke.edu
Trinklein, Rebecca Louise rlt16 at cs.duke.edu
Wang, Andy sw258 at cs.duke.edu
Wu, Bohan bw112 at cs.duke.edu
Zeren, Jeffrey Marc jmz9 at cs.duke.edu
Zhao, Amy Bing abz3 at cs.duke.edu
Zhu, Jingyi jz131 at cs.duke.edu
Zhu, Henian hz70 at cs.duke.edu
Undergraduate BS degree (first major)
Abidoye, Oladimeji Titilope ota2 at cs.duke.edu
Al Khamees, Sally Mushtaq Merza sma45 at cs.duke.edu
Alston, Matthew Carter mca38 at cs.duke.edu
Bachi, Daniel Collin dcb31 at cs.duke.edu
Bagley III, Donald S dsb25 at cs.duke.edu
Bagley, Thomas Harrington thb7 at cs.duke.edu
Becerra, Blake Allen bab72 at cs.duke.edu
Bernt, Christopher Thomas ctb25 at cs.duke.edu
Bharadwaj, Shreyas sb304 at cs.duke.edu
Bonds, Genesis gab12 at cs.duke.edu
Brooks III, Gilbert Nathan gnb4 at cs.duke.edu
Bu, Kevin kb271 at cs.duke.edu
Burintrathikul, Parit pb111 at cs.duke.edu
Burkins, Ayana Makini amb136 at cs.duke.edu
Byatnal, Kushal Raghavendra krb29 at cs.duke.edu
Carmody, Logan Jacob ljc27 at cs.duke.edu
Carrao, Justin Dane jdc61 at cs.duke.edu
Carvalho, Weston Anthony wac12 at cs.duke.edu
Chang, Ethan Jason ejc24 at cs.duke.edu
Chang, William Kuang-Hwa wkc10 at cs.duke.edu
Chang, Aaron Mitchell amc120 at cs.duke.edu
Chen, Grace Sijia gsc9 at cs.duke.edu
Chen, Willy wc87 at cs.duke.edu
Chen, Tina Zhang tzc at cs.duke.edu
Choi, Yoon Hyung yhc5 at cs.duke.edu
Choi, Brandon Jaeho jc440 at cs.duke.edu
Chueh, Calvin Hohung chc24 at cs.duke.edu
Costa, Grant Anthony gac19 at cs.duke.edu
Dieckhaus, Christopher Paul cpd18 at cs.duke.edu
Dowd, Mary Elizabeth med61 at cs.duke.edu
Doyle, Samuel James sjd27 at cs.duke.edu
Du, Jennifer jd282 at cs.duke.edu
Elgart, Matthew Joseph mje21 at cs.duke.edu
Fang, Jimmy Jie jjf22 at cs.duke.edu
Feldman, Leo Asher laf22 at cs.duke.edu
Fox, Jeremy Daniel jdf37 at cs.duke.edu
Frank, Tahvi Dione tdf11 at cs.duke.edu
Fuchshuber, Hannah Pascale Suzanne hpf3 at cs.duke.edu
Giarrano IV, Leonard lg138 at cs.duke.edu
Gilhuly, John Rhoades jrg37 at cs.duke.edu
Gillette, John E jeg56 at cs.duke.edu
Goldstein, Cosette Michelle cmg64 at cs.duke.edu
Gopinath, Sidharth Darius sdg23 at cs.duke.edu
Gottlieb, Ethan Ira eig4 at cs.duke.edu
Gutter, Megan Nicole mng12 at cs.duke.edu
Hamid, Yossra Ibrahim yih at cs.duke.edu
Harvey, Catriona Susana csh34 at cs.duke.edu
Hasan, Asim ah266 at cs.duke.edu
Hathi, Gautam Kamal gkh8 at cs.duke.edu
He, Kevin Yixin kyh8 at cs.duke.edu
Hoang, Kim Lien kh218 at cs.duke.edu
Hou, Jiefu jh365 at cs.duke.edu
Hu, Jesse Ryan jrh52 at cs.duke.edu
Huang, Mengen mh292 at cs.duke.edu
Huang, Ouwen oh11 at cs.duke.edu
Im, Jonathan Jun-Young jji3 at cs.duke.edu
Jadoon, Farrukh Khan fkj2 at cs.duke.edu
Jain, Arihant aj148 at cs.duke.edu
Jiang, Eric Liang elj16 at cs.duke.edu
Jimha, Tanaka Francis tfj3 at cs.duke.edu
Jin, Xiawei xj12 at cs.duke.edu
Johnson, Ba'carri Krystine bkj5 at cs.duke.edu
Kantha, Sajal Kumar skk21 at cs.duke.edu
Kaplan, Blake Jeremy bjk20 at cs.duke.edu
Kaur, Jasdeep jk312 at cs.duke.edu
Kevlin, Kaighn Geraghty kgk6 at cs.duke.edu
Kwok, Stephen Matthew smk44 at cs.duke.edu
Lai, Michael ml77 at cs.duke.edu
Lee, Yu Zhou yl218 at cs.duke.edu
Lee, Guang-yi gl83 at cs.duke.edu
Li, Karen Jie kjl32 at cs.duke.edu
Liang, Tina tl150 at cs.duke.edu
Liberatore, Aaron Michael aml68 at cs.duke.edu
Lieu, Cody Austin cal53 at cs.duke.edu
Lin, Melody Cari mcl37 at cs.duke.edu
Liou, Michael Yenjer myl10 at cs.duke.edu
Ly, Jordan jl455 at cs.duke.edu
Lyons, Gregory Michael gml14 at cs.duke.edu
M'Nkubitu, Elaine Muthoni emm57 at cs.duke.edu
Maess-Scholl, Chalena cm296 at cs.duke.edu
Martins Bezerra Farias, Rubens rm252 at cs.duke.edu
Maydew, David Mariano dmm68 at cs.duke.edu
McKee, Daniel Benjamin dbm33 at cs.duke.edu
Mendelsohn, Michael Jay mjm111 at cs.duke.edu
Mershon, Brooks George bgm13 at cs.duke.edu
Miyajima, Anna am437 at cs.duke.edu
Mosca, James C jcm73 at cs.duke.edu
Moseley, Peter Lloyd plm17 at cs.duke.edu
Mudanda, Clive Mutandwa cmm85 at cs.duke.edu
Nelson, Calais Alicia can18 at cs.duke.edu
Ngare, Nicholas Wanyoike nwn at cs.duke.edu
Novack, Jason Benjamin jbn15 at cs.duke.edu
Oettinger, Justin Todd jto6 at cs.duke.edu
Ouyang, Cindy Qianhui cqo at cs.duke.edu
Pagliuca, Nicholas E nep4 at cs.duke.edu
Pak, Sara sp264 at cs.duke.edu
Pak, Daniel Ryan drp21 at cs.duke.edu
Pan, Pengyi pp83 at cs.duke.edu
Park, Dennis Joon djp28 at cs.duke.edu
Park, Justin Hasun jhp16 at cs.duke.edu
Park, Je Sun jp283 at cs.duke.edu
Patel, Dhrumil Ramesh drp18 at cs.duke.edu
Patton, Reid Ingram rip9 at cs.duke.edu
Pester, Brian Eric bep11 at cs.duke.edu
Qi, Ying yq25 at cs.duke.edu
Rimawi, Sarah sr190 at cs.duke.edu
Ro, Jae Hun jhr24 at cs.duke.edu
Roddy Jr., William James wjr7 at cs.duke.edu
Ronald, Petra Katherine pkr8 at cs.duke.edu
Roukis, Michael Frank mfr8 at cs.duke.edu
Ryals, Spencer Christopher scr22 at cs.duke.edu
Saba, Eric Thomas ets18 at cs.duke.edu
Sawh, Rakesh Dharam rds44 at cs.duke.edu
Schutz, Patrick Nicholas pns8 at cs.duke.edu
Scoggins, Connie Sonya css35 at cs.duke.edu
Slezek, Samuel Edward ses77 at cs.duke.edu
Smith, Sierra Marie sms95 at cs.duke.edu
Smithwick, Rhondu Shamean rss44 at cs.duke.edu
Song, Daniel Wenyue dws20 at cs.duke.edu
Song, Young Re ys101 at cs.duke.edu
Steier, Rebecca Jane rjs43 at cs.duke.edu
Takabayashi, Kazumu Brandon kbt8 at cs.duke.edu
Tamayo, Martin mt153 at cs.duke.edu
Tang, Lihong lt102 at cs.duke.edu
Taylor, Erin Colleen ect15 at cs.duke.edu
Throsby, James Sebastian jst31 at cs.duke.edu
Tian, Yubo yt65 at cs.duke.edu
Tissue, Cassidy Marie cmt43 at cs.duke.edu
Trinh, Anh Ngoc Hieu ant19 at cs.duke.edu
Tse, Georgia Grace ggt3 at cs.duke.edu
Vandenheste, Antoine av108 at cs.duke.edu
Vann, Robert Chapman rcv4 at cs.duke.edu
Venter, Adriaan Jakobus ajv9 at cs.duke.edu
Wall, Bailey Elizabeth bew21 at cs.duke.edu
Wang, Siyang sw211 at cs.duke.edu
Wang, Franklin Xu fxw at cs.duke.edu
Wang, Xian xw72 at cs.duke.edu
Wang, Jason Shing jsw50 at cs.duke.edu
Wang, Elbert Lianheng elw34 at cs.duke.edu
Wang, Bobby Chengyuan bcw22 at cs.duke.edu
Wang, Weiyao ww109 at cs.duke.edu
Webner, Tyler Ledon tlw37 at cs.duke.edu
Widmaier, Nicholas nw56 at cs.duke.edu
Williams, Elijah Richard erw19 at cs.duke.edu
Williams, Gray Montgomery gmw9 at cs.duke.edu
Winrow, Raymond Nelson rnw5 at cs.duke.edu
Wrigley, William Cameron wcw9 at cs.duke.edu
Wu, Vanessa Shirley vsw3 at cs.duke.edu
Wu, Yuhan yw141 at cs.duke.edu
Xiao, Zirui zx17 at cs.duke.edu
Xu, Dennis dx14 at cs.duke.edu
Yang, Annie Sung-Yun asy11 at cs.duke.edu
Zhan, Leanna lz78 at cs.duke.edu
Zhang, Benjamin Wei bwz2 at cs.duke.edu
Zhang, Melissa Florence mfz2 at cs.duke.edu
Zhang, Haofeng hz115 at cs.duke.edu
Zhao, Elizabeth ez18 at cs.duke.edu
Zheng, Jiehan jz143 at cs.duke.edu
Zhu, Yiyun yz199 at cs.duke.edu
Zhu, Zheqing zz93 at cs.duke.edu
Undergraduate BS degree (second major)
Achar, Rohan K rka5 at cs.duke.edu
Amarthaluru, Venkata Phani Mitesh vpa2 at cs.duke.edu
Arefeen, Junaid ja168 at cs.duke.edu
Baker, Roxanne Elise reb36 at cs.duke.edu
Bangia, Sachet sb337 at cs.duke.edu
Chang, Grace Kathryn gkc8 at cs.duke.edu
Chen, Shenghan sc317 at cs.duke.edu
Chesnut, Benjamin Lee blc14 at cs.duke.edu
Doan, Bao Thai btd12 at cs.duke.edu
Duch, Michael Ryan mrd35 at cs.duke.edu
Fang, Manchen mf175 at cs.duke.edu
Farias Canepa, Diego Alfredo daf26 at cs.duke.edu
Gherman, Matthew Michael mmg21 at cs.duke.edu
Goldstein, Drew Isaac dig5 at cs.duke.edu
Gui, Feng fg53 at cs.duke.edu
Hendrix, Sarah Rachel srh49 at cs.duke.edu
Ho, Brandon bh147 at cs.duke.edu
Jia, Zhetao zj19 at cs.duke.edu
Khan, Talha Bin Javed tk119 at cs.duke.edu
Kubica, Kasper kk217 at cs.duke.edu
Kuo, Huage hk131 at cs.duke.edu
Laoprasert, Rick Panuwud rpl6 at cs.duke.edu
Lapeyre, Athenais Clemence acl26 at cs.duke.edu
Lee, Seung Won sl269 at cs.duke.edu
Lee, Rachael Sol rsl20 at cs.duke.edu
Lettie, Jacob Randolph jrl47 at cs.duke.edu
Liu, Ellen Chen ecl15 at cs.duke.edu
Macchi, Emanuele em186 at cs.duke.edu
Mao, Grace gm92 at cs.duke.edu
Mao, Callie Yulu cym4 at cs.duke.edu
Milu, Alexandru Andrei aam47 at cs.duke.edu
Ni, Alice an102 at cs.duke.edu
Niu, Kelvin H.y. khn5 at cs.duke.edu
Ogez, Michael John mjo14 at cs.duke.edu
Oh, Myung Jin mo82 at cs.duke.edu
Patel, Joy Hitesh jhp21 at cs.duke.edu
Power, Colin Joseph cjp32 at cs.duke.edu
Reisner, Benjamin Lev blr13 at cs.duke.edu
Sridharan, Sriramkumar ss546 at cs.duke.edu
Tie, Kevin kt132 at cs.duke.edu
Victor, William James wjv4 at cs.duke.edu
Wan, Xizheng xw58 at cs.duke.edu
Wang, Zixu zw43 at cs.duke.edu
Wang, Derrick yw124 at cs.duke.edu
Wickham, Patrick Tyndall ptw9 at cs.duke.edu
Xu, Jincheng jx32 at cs.duke.edu
You, Andrew ay46 at cs.duke.edu
Yu, Huijia hy91 at cs.duke.edu
Zhang, Yi Yin Catherine ycz2 at cs.duke.edu
Zhang, Jiaqin jz124 at cs.duke.edu
Zhou, Christine Lee clz4 at cs.duke.edu
Zhu, Janan jz113 at cs.duke.edu
Zou, Roger Shu-Hong rsz3 at cs.duke.edu
Undergraduate Combined Degree
Abell, Alexis Grace aga8 at cs.duke.edu
Agrawal, Nishad Neeraj nna6 at cs.duke.edu
Alrahma, Saeed sa215 at cs.duke.edu
Aras, Efe ea89 at cs.duke.edu
Battles, Matthew Jacob mjb81 at cs.duke.edu
Bears, Zachary Douglas zdb3 at cs.duke.edu
Bernard, George Hunter ghb5 at cs.duke.edu
Bettahi, Jihane jb442 at cs.duke.edu
Bi, David db236 at cs.duke.edu
Buggay, Dara Elizabeth deb26 at cs.duke.edu
Buie, Andrew James ajb93 at cs.duke.edu
Button, Kevin Leslie klb52 at cs.duke.edu
Celebucki Jr., Daniel Joseph djc40 at cs.duke.edu
Chanfreau, Natalie nc81 at cs.duke.edu
Chang, Kevin G kgc12 at cs.duke.edu
Chen, Victor Y Q vyc4 at cs.duke.edu
Chen, Xi xc58 at cs.duke.edu
Cheng, Virginia vc54 at cs.duke.edu
Choe, Monica mc348 at cs.duke.edu
Chung, Ting-Chen tc153 at cs.duke.edu
Cole, Elijah Henry John ehc15 at cs.duke.edu
Cruz, Paul Alexander Bardeloza pbc8 at cs.duke.edu
Dai, Runming rd122 at cs.duke.edu
Daou, Michael md199 at cs.duke.edu
Delgado, Kevin Michael kmd53 at cs.duke.edu
Deng, Michael michael.deng at alumni.duke.edu
Desai, Anita Gautam agd19 at cs.duke.edu
Do, Kevin Ky-Dat kkd10 at cs.duke.edu
Donaldson, Lucas Allan lad47 at cs.duke.edu
Dong, Tianchan td84 at cs.duke.edu
Dou, Bridget bd82 at cs.duke.edu
Eacho, David Walker dwe8 at cs.duke.edu
Faw, Matthew Clayton mcf28 at cs.duke.edu
Flecha de Lima Neto, Paulo Tarso pf51 at cs.duke.edu
Floyd-Jones, William Thomas wtf6 at cs.duke.edu
Gauthier, Andrew Jon ajg45 at cs.duke.edu
Ginsburg, Sam Benjamin sbg11 at cs.duke.edu
Gossage, Davis Collier dcg13 at cs.duke.edu
Grady, Patrick L plg5 at cs.duke.edu
Groszewski, Nicholas Raymond nrg12 at cs.duke.edu
Gu, Haoyang hg56 at cs.duke.edu
Guo, Alan J ajg51 at cs.duke.edu
Han, Myung Jin mh291 at cs.duke.edu
Harikrishnan, Rahul rh151 at cs.duke.edu
Hong, Christopher Sukmin csh36 at cs.duke.edu
Howenstine, Addison Rickman arh55 at cs.duke.edu
Hua, Austin ah335 at cs.duke.edu
Hughes, Stephen Daniel sdh31 at cs.duke.edu
Islam, Safkat si35 at cs.duke.edu
Johnson, Randall Kristoff rkj6 at cs.duke.edu
Jonnavithula, Anirudh aj168 at cs.duke.edu
Ju, Jennie Shih-Jane jsj18 at cs.duke.edu
Katsohirakis, Steven Constantine sck13 at cs.duke.edu
Kayastha, Ankit ak308 at cs.duke.edu
Kellish, Brody Donovan bdk9 at cs.duke.edu
Keohane, Brian bk112 at cs.duke.edu
Kiplagat, Allan Kipkogei akk25 at cs.duke.edu
Kommajesula, Ashwin Harisha ahk12 at cs.duke.edu
Kumpf, John David jdk36 at cs.duke.edu
Kuryshev, Michael Yurievich myk3 at cs.duke.edu
Kuznetsov, Stepan sk300 at cs.duke.edu
Kyker, Austin Miller amk66 at cs.duke.edu
Li, Cody cl305 at cs.duke.edu
Liborio, Bruna Meira de Vasconcelos bml27 at cs.duke.edu
Lichtenberg, Eli Raymond erl15 at cs.duke.edu
Lilien, Joseph Robert jrl48 at cs.duke.edu
Lin, Brian bl131 at cs.duke.edu
Ling, Jesse jl454 at cs.duke.edu
Ling, Elsie Ja ejl29 at cs.duke.edu
Ling, Dennis dl186 at cs.duke.edu
Liu, Austin abl17 at cs.duke.edu
Liu, Richard Ruijia rrl6 at cs.duke.edu
Lockett, Nicholas Scott nsl8 at cs.duke.edu
Loganathan, Sivaneshwaran sl290 at cs.duke.edu
Lorenz, John Charles jcl47 at cs.duke.edu
Lynch, Dennis Edgar del14 at cs.duke.edu
Ma, Yanmin ym67 at cs.duke.edu
Malik, Chase Raj Singh crm49 at cs.duke.edu
Manor, Sharrin Siggal ssm33 at cs.duke.edu
Mazzari, Steven Andrew sam98 at cs.duke.edu
McKeon, Gregory Richard grm19 at cs.duke.edu
Milden, Kyle Andrew kam101 at cs.duke.edu
Milligan, Brenna Nicole bnm15 at cs.duke.edu
Ng, Tze Kang tn52 at cs.duke.edu
Opsahl-Ong, Krista Lee klo14 at cs.duke.edu
Pierre, Steven Esaie Clerveau sep35 at cs.duke.edu
Podbela, Zachary Joseph zjp3 at cs.duke.edu
Radiya-Dixit, Anika ar293 at cs.duke.edu
Raghunathan, Adithya ra102 at cs.duke.edu
Raparla, Pranava Kartikeya pkr6 at cs.duke.edu
Rice, Alexander Kenneth akr24 at cs.duke.edu
Romano, Thomas Joseph tjr15 at cs.duke.edu
Rooper, Logan Ellis ler24 at cs.duke.edu
Sapozhnikov, Lisa ls258 at cs.duke.edu
Schreck, Jeremy Eli jes85 at cs.duke.edu
Schweitzer, Arthur as466 at cs.duke.edu
Seaberg, Michael Thomas mts28 at cs.duke.edu
Senatus, Reyina Kathe rks26 at cs.duke.edu
Shiferaw, Emmanuel Asres eas66 at cs.duke.edu
Sjoquist, Niklas Hans nhs4 at cs.duke.edu
Sonmez, Emre Bozbag ebs32 at cs.duke.edu
Srinivasan, Aditya as577 at cs.duke.edu
St Pierre, Ryan A ras70 at cs.duke.edu
Streiffer, Christopher Douglas cds33 at cs.duke.edu
Sun, Andrew Shi as515 at cs.duke.edu
Swaminathan, Rahul rs268 at cs.duke.edu
Tainwala, Inan it15 at cs.duke.edu
Tay, Yi Yan yt61 at cs.duke.edu
Terry, Patrick Henry pht5 at cs.duke.edu
Timko, Joseph Matthew jmt53 at cs.duke.edu
Treybig, Davis R drt15 at cs.duke.edu
Tseng, Jonathan Tzeyung jtt24 at cs.duke.edu
Tseng, Alexander at200 at cs.duke.edu
Von Turkovich, Nicholas Branimir nbv3 at cs.duke.edu
Wang, Oscar ow10 at cs.duke.edu
Wang, Amy Lee alw56 at cs.duke.edu
Wang, Qian qw34 at cs.duke.edu
Wang, Zhe zw48 at cs.duke.edu
Wang, Kevin kw197 at cs.duke.edu
Wang, Qianli qw42 at cs.duke.edu
Whaley III, David Glenn dgw11 at cs.duke.edu
Xu, Cheng cx15 at cs.duke.edu
Xu, Joshua jx35 at cs.duke.edu
Yang, Michael Long mly5 at cs.duke.edu
Yoshikoshi, Kei ky52 at cs.duke.edu
Yuan, Stanley sy77 at cs.duke.edu
Yuen, Pak-Hang py22 at cs.duke.edu
Zha, Mingxuan mz74 at cs.duke.edu
Zhang, David david.zhang at alumni.duke.edu
Zhang, Jiawei jz134 at cs.duke.edu
Zhang, Wuming wz48 at cs.duke.edu
Zhou, Yilun yilun at cs.duke.edu
Undergraduate Minor
Adeson, Graham Desler gda5 at cs.duke.edu
Anders, Daniel Ryan dra17 at cs.duke.edu
Arora, Karan Sham ksa10 at cs.duke.edu
Atalla, Nadim Marwan nma17 at cs.duke.edu
Bai, Xiping xb14 at cs.duke.edu
Bajgain, Suman sb374 at cs.duke.edu
Blutman, Alexander Jay ajb97 at cs.duke.edu
Bowman, Ryan Lee rlb51 at cs.duke.edu
Bradshaw, Jed Slater jsb49 at cs.duke.edu
Brown, Lindsey Shoemaker lsb20 at cs.duke.edu
Brown, Nathaniel Elliott neb20 at cs.duke.edu
Bruno, Onofrio Spencer osb2 at cs.duke.edu
Bunce, Gregory Heywood ghb4 at cs.duke.edu
Burdinski, Debbie Charlotte Louise dcb37 at cs.duke.edu
Chia, Wei Jie wc86 at cs.duke.edu
Chiang, Michael mc414 at cs.duke.edu
Cho, James Sungjai sc316 at cs.duke.edu
Clark, Isabelle Rae irc3 at cs.duke.edu
Cox, Carmen Rebecca crc49 at cs.duke.edu
Dhond, Tej Samir tsd12 at cs.duke.edu
Duffy, Amanda Maree amd77 at cs.duke.edu
Dulapalli, Praveenanurag pd56 at cs.duke.edu
Eckert, Jackson Drew jde17 at cs.duke.edu
Elkins, Jordan Ross jre14 at cs.duke.edu
Ewing, Eric Alexander eae15 at cs.duke.edu
Gans, Jonathan jg285 at cs.duke.edu
Givler, Cameron Douglas cdg26 at cs.duke.edu
Gloudemans, Meghan Elizabeth meg51 at cs.duke.edu
Gray, Adam Joseph ajg50 at cs.duke.edu
Greenfield, Andrew David adg36 at cs.duke.edu
Haiss, Estlin Paul eph5 at cs.duke.edu
Hatch, Kevin Edward keh51 at cs.duke.edu
Hish, Alexander Joseph ajh66 at cs.duke.edu
Hong, Ji Hye jhh19 at cs.duke.edu
Hosler, Quinn Patrick qph at cs.duke.edu
Hwang, Yitaek Azariah yh91 at cs.duke.edu
Inhofe, Glade Edward gei at cs.duke.edu
Islam, Raya Quazi rqi at cs.duke.edu
Janat, Aibolat aj167 at cs.duke.edu
Jiang, Eric Liang elj19 at cs.duke.edu
Jiao, Wenfei wj41 at cs.duke.edu
Jo, In-Young ij8 at cs.duke.edu
Kashtan, Ryan John rjk23 at cs.duke.edu
Kelly, Joel Lawrence jlk71 at cs.duke.edu
Khurana, Aditya ak305 at cs.duke.edu
Kim, Seyoung sk380 at cs.duke.edu
Kountouris, Evans George egk6 at cs.duke.edu
Kwan, Bernice bk100 at cs.duke.edu
Lee, Irene Hyun ihl2 at cs.duke.edu
Letzler, Melissa Jean mjl49 at cs.duke.edu
Levine, Alexandra Paige apl11 at cs.duke.edu
Li, Becky bl124 at cs.duke.edu
Liao, Kevin kl189 at cs.duke.edu
Lin, Qiuyu ql38 at cs.duke.edu
Maheshwari, Adhar am390 at cs.duke.edu
Manchenella, Revanth rm232 at cs.duke.edu
McMorrow, Madeleine Claire mcm69 at cs.duke.edu
Miao, Vincent Nevan vnm4 at cs.duke.edu
Michl, Grant Edward gem10 at cs.duke.edu
Morgan, Julian Paris jpm59 at cs.duke.edu
Ndukwe, Miles mn139 at cs.duke.edu
Ng, Wanyi Wen wwn at cs.duke.edu
O'Brien, Brendan Patrick bpo5 at cs.duke.edu
Olson, Matthew Edward meo8 at cs.duke.edu
Palomares, Jasmin Coral jcp37 at cs.duke.edu
Patel, Pritak Umesh pup at cs.duke.edu
Perumov, Stanislav N snp20 at cs.duke.edu
Poczik, Jenna jp279 at cs.duke.edu
Polikov, Joshua Aaron jap60 at cs.duke.edu
Ponzo, Alyssa Marie amp72 at cs.duke.edu
Reese, Jessica Mariel jmr70 at cs.duke.edu
Riggin, Danielle Shannon dsr15 at cs.duke.edu
Rogers, Jonathan Travis jtr22 at cs.duke.edu
Santinelli, Thomas Byrne tbs14 at cs.duke.edu
Sharma, Pratiksha ps179 at cs.duke.edu
Shi, Jeanne js536 at cs.duke.edu
Slappey, Kristen Nicole kns26 at cs.duke.edu
Smith, Andrew Christopher acs66 at cs.duke.edu
Solanki, Devin Mukesh dms70 at cs.duke.edu
Song, Alexander Tang ats29 at cs.duke.edu
Steinberg, Spencer Reed srs44 at cs.duke.edu
Stevenson, James William Berghuis ebsjrs6 at verizon.net
Sunder, Lavanya Parvathy lps9 at cs.duke.edu
Takahashi, Sakura st206 at cs.duke.edu
Thomas, James Jefferson Derosier jjt18 at cs.duke.edu
Ueland, Joseph James jju2 at cs.duke.edu
Upadhyaya Ghimire, Abhishek au15 at cs.duke.edu
Van Wagoner, Cambridge Shae csv5 at cs.duke.edu
Varsamis, Loukianos Georgios lgv4 at cs.duke.edu
Villasenor, Everardo ev35 at cs.duke.edu
Wang, Ying yw103 at cs.duke.edu
Wang, Ruolei rw128 at cs.duke.edu
Welcome, Andrew Colin acw29 at cs.duke.edu
Wirfel, Jacob Ryan jrw76 at cs.duke.edu
Wu, Shelley sw237 at cs.duke.edu
Yan, Aiwei ay53 at cs.duke.edu
Yu, Anthony Meng amy8 at cs.duke.edu
Zhang, Zeren zz56 at cs.duke.edu
Zhang, Vincent Wang vwz2 at cs.duke.edu
Zhang, Fan fz25 at cs.duke.edu
Zhang, Jessica Ran jrz7 at cs.duke.edu
Zhao, Emma Jane ejz5 at cs.duke.edu
Zhu, Dian dz45 at cs.duke.edu
Zhu, Olivia Daisy odz at cs.duke.edu
Undergraduate Computational Biology & Bioinformatics Minor
Bruguera, Elise Sumiko esb22 at cs.duke.edu
Chandramouli, Shivram Ayyappan sac66 at cs.duke.edu
Chau, Ilea Josette ijc4 at cs.duke.edu
Chew, Kimberline Zhen Yee kzc2 at cs.duke.edu
Han, Alvin ah329 at cs.duke.edu
Huff, Samantha Ann sah65 at cs.duke.edu
Li, Anna al245 at cs.duke.edu
Lin, Yuhkai yl262 at cs.duke.edu
Pettway, Yasminye DeAngella ydp2 at cs.duke.edu
Zheng, Lily lz77 at cs.duke.edu
Undergraduate Firstmajor Interdepartmental CS & Economics
Oliver, Mario A mao26 at cs.duke.edu
Undergraduate Firstmajor Interdepartmental CS & Music
Mehlenbacher, Eleanor D edm19 at cs.duke.edu
Undergraduate Firstmajor Interdepartmental CS & Visual and Media Studies
Kragel, Emily Anne eak35 at cs.duke.edu