CS Graduate Photo
Email:
cie2 at cs.duke.edu
Web page:
https://www.biochem.duke.edu/catherine-ehrhart
Advisor:
Bruce R. Donald